Vyhlásenie výsledkov súťaže
  25. november 2021

  na 17. ročníku kongresu DEŇ ODPADOVÉHO
  HOSPODÁRSTVA
 

    Víťazi ročníkov súťaže

 

 Prihláste svoj projekt do súťaže Zlatý mravec 2021   

Bratislava I  august 2021

Už 16-ty rok pozývame zodpovedné firmy, obce, záujmové a občianske združenia, ako aj šikovných študentov, ktorým záleží na životnom prostredí, aby prihlásili svoje projekty do Súťaže Cena odpadového hospodárstva Zlatý mravec 2021. Opäť sa súťaží v 5-tich kategóriách: Komunálne odpadového hospodárstvo, Firemné odpadové hospodárstvo, Inovatívne riešenia, Environmentálna výchova, Študentský projekt.

Stiahnite si prihlášku a vyplnený formulár nám pošlite do 25.októbra 2021 na e-mail cena@zlatymravec.sk. V prípade otázok sme radi k dispozícii.

PRIHLÁŠKA 2021
ŠTATÚT SÚŤAŽE
 

 

 

 
Víťazi 15. ročníka súťaže Zlatý mravec 2020
Víťazi 15. ročníka súťaže Zlatý mravec boli vyhlásení na online-kongrese Deň odpadového hospodárstva 2020 a ceny boli odovzdané vo foyeri Ministerstva životného prostredia za dodržania prísnych pandemických opatrení. Viac...

 
Víťazi 14. ročníka súťaže Zlatý mravec 2019
Víťazi 14. ročníka súťaže Zlatý mravec boli vyhlásení na kongrese Deň odpadového hospodárstva 2019. Viac...

 

Víťazi 13. ročníka súťaže Zlatý mravec 2018

Víťazi 13. ročníka súťaže Zlatý mravec boli vyhlásení na kongrese Deň odpadového hospodárstva 2018. Viac...

 

Víťazi 12. ročníka súťaže Zlatý mravec 2017

Víťazi 12. ročníka súťaže Zlatý mravec boli vyhlásení na kongrese Deň odpadového hospodárstva 2017. Viac...

 

Víťazi 11. ročníka súťaže Zlatý mravec 2016

Víťazi 11. ročníka súťaže Zlatý mravec boli vyhlásení na kongrese Deň odpadového hospodárstva 2016. Viac...

 

Víťazi 10. ročníka súťaže Zlatý mravec 2015

Víťazi jubilejného 10. ročníka súťaže Zlatý mravec boli vyhlásení na kongrese Deň odpadového hospodárstva 2015. Viac...

 

Víťazi 9. ročníka súťaže Zlatý mravec 2014

Dňa  13. novembra 2014 sa uskutočnil v Bratislave 10. medzinárodný kongres Deň odpadového hospodárstva. Zúčastnilo sa ho vyše 200 odborníkov z oblasti odpadového hospodárstva Slovenska, Českej republiky, Rakúska a Nemecka, ktorí diskutovali o súčasnom stave odpadového hospodárstva v jednotlivých krajinách i v Európskej únii.  V rámci kongresu sa uskutočnilo slávnostné odovzdávanie cien laureátom 9. ročníka celoslovenskej súťaže Zlatý mravec 2014. Výsledky súťaže: Viac...

 

Víťazi 8. ročníka súťaže Zlatý mravec 2013

Dňa 14. 11.2013 sa opäť v kongresovom centre Technopol sa zišla odborná verejnosť. V rámci medzinárodného kongresu Deň odpadového hospodárstva uskutočnilo slávnostné vyhlásenie víťazov 8. ročníka súťaže Zlatý mravec, ktorá ocenila najlepšie projekty v odpadovom hospodárstve za rok 2013.
Víťazmi v jednotlivých kategóriách sa stali Obec Chocholná-Velčice, ARGUSS s.r.o., Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov TUKE HF v Košiciach a ŽP Výskumno-vývojové centrum s.r.o., Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica a NATUR-PACK, a.s., Bc. Peter Sedmák z STU v Bratislave. Čestné uznanie získala iniciatíva Zelená hliadka. Viac...

 

Víťazi 7. ročníka súťaže Zlatý mravec 2012

V kongresovom centre Technopol sa 15.11.2012 v rámci medzinárodného kongresu Deň odpadového hospodárstva uskutočnilo slávnostné dekorovanie víťazov 7. ročníka súťaže Zlatý mravec, ktorá ocenila najlepšie projekty v odpadovom hospodárstve za rok 2012.
Víťazmi v jednotlivých kategóriách sa stali Brantner Fatra s.r.o., Mondi SCP Ružomberok, TrashOut s.r.o., OLO a.s. Bratislava a v kategórii študentských projektov Ing. Juan José Chávez Fuentes z STÚ v Bratislave. Viac...Cena najlepším za rok 2011
Bratislava I  november 2011

Šesť rokov súťaženia o prestíž, 113 predložených a reálne implementovaných projektov, 26 výhercov z celého Slovenska, je bilancia súťaže Zlatý mravec, ktorá práve dnes otvorila brány pre tohtoročných víťazov v Bratislavskom kongresovom centre Technopol v rámci konferencie Deň odpadového hospodárstva. Sošku Zlatého mravca pre rok 2011 si odniesli Technické služby – Žiar nad Hronom, a.s.; PCA Slovakia, s.r.o., DRON - Sklady, s.r.o., KOSIT a.s., Bc. Nora Koteríková – Technická univerzita vo Zvolene. Za špeciálny dlhodobý prínos v odpadovom hospodárstve si prevzali Čestné uznanie Priatelia Zeme – SPZ. Viac...  
 


Päť Zlatých mravčekov si odnieslo cenu za rok 2010
Bratislava I  november 2010

Dňa 11. novembra 2010 sa uskutočnilo slávnostné vyhlásenie víťazov 5. ročníka súťaže Zlatý mravec 2010, v rámci 6. medzinárodného kongresu Deň odpadového hospodárstva. Víťazmi v jednotlivých kategóriách sa stali Obec Nesvady, spoločnosť AHOLD RETAIL Slovakia, Kuruc Company spol s r.o., Občianske združenie TATRY a študent Viktor Tóth. ... viac...
 


Vyhlásenie víťazov 4.ročníka súťaže
Bratislava I  november 2009

4. ročník súťaže o ocenenie najlepších projektov v odpadovom hospodárstve Zlatý mravec 2009 je za nami. Dňa 19. novembra 2009 v rámci programu medzinárodného kongresu Deň odpadového hospodárstva boli slávnostne vyhlásení  víťazi jednotlivých kategórií. O udelení ocenenia rozhodovala tento rok 10 členná komisia odborníkov zložená nielen z expertov na odpadové hospodárstvo, ale aj zástupcov MŽP SR, ZMOS, akademickej obce, poradenských spoločností, priamych poskytovateľov služieb v tejto oblasti, stavovských asociácií a vyhlasovateľov. 


 

K vyhlasovateľom súťaže pribudol
SLICPEN

Bratislava I september 2009

K vyhlasovateľom súťaže Zlatý mravec pribudol ďalší člen: Slovenské priemyselné združenie pre obaly a životné prostredie (SLICPEN). Je  to nezávislé neziskové združenie právnických osôb so sídlom v Slovenskej republike, ktoré vyrábajú, používajú alebo sa zaoberajú obalovými prvkami a materiálmi.


 

Zlatý mravec už aj v Maďarsku
Bratislava I august 2009

Myšlienka vytvoriť súťaž v odpadovom hospodárstve pod značkou Zlatý mravec zaujala aj v Maďarsku. Kolegovia Tanzer Consulting v Budapešti oslovili inštitúcie a odborné spoločnosti a spolu iniciovali 1. ročník Arany Hangya (Zlatý mravec). Súťažiaci boli motivovaní aj finančnou odmenou až do výšky 1.000.000 forintov (cca 3300 EUR). V dvoch kategóriách "Separovaný zber odpadov v samosprávach" a "Študentský projekt" sa prihlásilo vyše 40 uchádzačov. Slávnostné vyhlásenie vyhlásenie výsledkov bude 28.októbra 2009 na kongrese Deň odpadového hospodárstva (WASTE MANAGEMENT DAY 2009) v Budapešti.  


Silný 3. ročník Zlatého mravca 2008  
Bratislava I november 2008

5. novembra 2008 sa opäť udeľovali ceny Odpadového hospodárstva Zlatý mravec. Odborná komisia vybrala z 20 prihlásených zaujímavých projektov víťaza z každej kategórie. Veľmi nás teší, že Zlatý mravec sa dostáva do povedomia odbornej verejnosti a že ich víťazi k tomuto víťazstvu hrdo hlásia. Na 4.ročníku kongresu Deň odpadového hospodárstva, na ktorom sa už tradične vyhlasovali víťazi, boli zúčastnení zástupcovia Ministerstva ŽP SR (ceny odovzdával Ing. Vladimír Radúch), miest a obcí, priemyselných podnikov a spoločností nakladajúcimi s odpadmi. Víťazi Ceny Zlatý mravec za rok 2008 sa stali:
V kategórii komunálne odpadové hospodárstvo: Mesto Žiar nad Hronom
v kategórii firemné odpadové hospodárstvo: Volskwagen Slovakia, a.s.
V kategórii inovatívne riešenie: QEL, s.r.o.
V kategórii študentský projekt: Ing. Ingrida Dravecká


Udeľovanie cien Zlatý mravec 2007
20. november 2007 I Bratislava

Na 3. ročníku kongresu Deň odpadového hospodárstva boli slávnostne vyhlásení víťazi Ceny odpadového hospodárstva Zlatý mravec za rok 2007. Hodnotených bolo 18 prihlásených projektov, čo je raz toľko ako minulý rok. Komisia - tento rok zložená z 18 odborníkov - posudzovala projekty  z hľadiska ich jedinečnosti environmentálny efektu, jeho udržateľnosti, či  možnosť uplatnenia na trhu. 


Od zberu odpadu k riadeniu materiálových tokov
Deň odpadového hospodárstva 2007

Srdečne Vás pozývame na kongres Deň odpadového hospodárstva, ktorý sa bude konať 20. novembra 2007 v Bratislave. Tanzer Consulting Slovakia, s.r.o. pripravuje aktuálne témy ako je Outsourcing v odpadovom hospodárstve, Riadenie materiálových tokov, IPKZ a EIA a iné. Na kongrese budú vyhlásení aj víťazi Ceny odpadového hospodárstva Zlatý mravec za rok 2007. 


Poznáme víťazov 1. ročníka Ceny odpadového hospodárstva Zlatý Mravec 2006

November 2006 / 
Na kongrese Deň odpadového hospodárstva sa po prvýkrát udeľovali Ceny Zlatý mravec. Záštitu nad udeľovaním ceny prevzalo MŽP SR v zastúpení štátneho tajomníka Jaroslava Jaduša, ktorý ocenenia aj odovzdával. Cenu odpadového hospodárstva za rok 2006 vyhlásili organizátori Tanzer Consulting Slovakia, s.r.o., A.P.O.H., ZOPNO a ASPEK ako nové poňatie nezávislého ocenenia projektov a ideí v odpadovom hospodárstve. 13-členná komisia bola postavená na osobnostiach dlhodobo činných a uznávaných v oblasti životného prostredia.  Z deviatich prihlásených projektov vzišli štyria víťazi jednotlivých kategórií, ktorí najviac zaujali svojou jedinečnosťou riešenia a environmentálnym prínosom.   


Deň odpadového hospodárstva postavil latku vysoko 
November 2006  

Kongres Deň odpadového hospodárstva (DOH) je platformou pre stretnutie odbornej verejnosti, predstaviteľov Ministerstva ŽP SR, zástupcov miest a obcí, vedúcich a riadiacich pracovníkov spoločností  podnikajúcich v životnom prostredí doma i v zahraničí. Slávnostné vyhlásenie Ceny Zlatý mravec na kongrese DOH má preto svoj význam i podporu.   II. ročník úspešného kongresu DOH, organizovaný poradenskou spoločnosťou v životnom prostredí firmou Tanzer Consulting Slovakia, s.r.o., 


Cenu prebral minister László Miklós 
Apríl 2006 


Na medzinárodnom kongrese Odborné prevádzky pre nakladanie s odpadom - Kvalita a dôveryhodnosť, ktorý sa konal 20.4. 2006 v Hoteli Bôrik v Bratislave bola udelená symbolická cena Zlatý mravec ministrovi životného prostredia prof. RNDr. Lászlóvi Miklósovi, DrSc. za celoživotné dielo v životnom prostredí a vzdelávaciu činnosť. Minister vyjadril Cene Zlatý mravec za ministerstvo podporu a záštitu.

www.zlatymravec.sk | cena@zlatymravec.sk | 2006-2020