Vyhlásenie výsledkov súťaže
   26. november 2020

  na 16. ročníku kongresu DEŇ ODPADOVÉHO
  HOSPODÁRSTVA
  Hotel Saffron |  Bratislava

Predstavenie Ceny odpadového hospodárstva Zlatý mravec

Všetci sa pri každej vhodnej príležitosti radi pochválime svojím dielom. Niekto sme v tom šikovnejší, lepší obchodník a psychológ, niekto čaká, že sa dielo pochváli a presadí samo. Prečo však nezveriť túto prácu do rúk odborníkov? Nemyslíme tým však v tomto prípade PR agentúru. Tím nezávislých odborníkov z organizácií ako APOH, MŽP SR, ASPEK, ZOVP, STU, vyberie na vždy na konci kalendárneho roka tie najzaujímavejšie riešenia, technológie a nápady z oblasti odpadového hospodárstva.

Prečo? Aby bola Vaša kreativita a výsledky Vašej práce zviditeľnené, kdekoľvek na Slovensku sa nachádzajú. Kto to potrebuje? Vy, vaši zákazníci, obce a mestá, odborná i laická verejnosť a v neposlednom rade samo životné prostredie – pre ktoré to všetko tvoríte.

Pýtate sa prečo práve mravec? Jeho prívlastkami sú usilovnosť, kreativita, nápaditosť, neúnavnosť, kolektívna práca, organizovanosť, energia a tvorivosť. Je malý a výsledkami jeho práce sú neuveriteľné diela.

Je Vám to blízke? Prihláste svoj nápad, zariadenia, riešenie, technológiu a my sa s Vami skontaktujeme.


Cena Zlatý mravec sa udeľuje v piatich kategóriách:

1)  Komunálne odpadové hospodárstvo
 
     Mestá, obce, resp. spoločnosti nakladajúce s odpadom so súhlasom obce
2)  Firemné odpadové hospodárstvo
      Firmy, resp. spoločnosti nakladajúce s odpadom so súhlasom firmy
3)  Inovatívne riešenie  
      Nové a kreatívne riešenia v odpadovom hospodárstve
4)  Environmentálna výchova 
      Projekty na enviro-vzdelávanie, prácu s verejnosťou a kampane so zameraním na
      odpadové hospodárstvo
5)  Študentská cena      
     Diplomové práce, nápadité riešenia študentov stredných a vysokých škôl

Komisia môže v osobitných prípadoch navrhnúť udelenie Čestného uznania niektorému z predložených projektov.


    
Š
 

www.zlatymravec.sk | cena@zlatymravec.sk |2006-2020