Víťazi 4. ročníka (2009)

Víťaz kategórie "Komunálne odpadové hospodárstvo"
OBEC KOŠECA
za projekt "Separuj, kompostuj, chráň životné prostredie a získaj zľavu z miestneho poplatku za vývoz komunálneho odpadu "

Odborná komisia ocenila predovšetkým originálny, efektívny a komplexný prístup obce Košeca pri zavádzaní a intenzifikácii separovaného zberu komunálnych odpadov vo vidieckych podmienkach. Vysoko bola hodnotená predovšetkým udržateľnosť tohto projektu. Cenu preberal starosta obce Radomír Brtáň.


Víťaz kategórie "Firemné odpadové hospodárstvo"
POVAŽSKÁ CEMENTÁREŇ, a.s.
za projekt „Využitie materiálovo nezhodnotených zložiek separovaných odpadov“

Ocenenie komisia pridelila spoločnosti Považské cementárne a.s. Ladce za pokračujúcu podporu energetickému zhodnocovaniu odpadov. Spoločnosť naďalej vlastnými investíciami rozširuje druhovú skladbu spracovávaných odpadov v rotačnej cementárenskej peci o nezhodnotiteľné zložky zo separácie odpadov ako aj o čistiarenské kaly z ČOV, čím vytvára možnosti na širšie využívanie alternatívnych palív v SR. Cenu preberal Ing. Vladimír Ivanka.


Víťaz kategórie "Študentský projekt"
Ing. VLADIMÍR OLEJ
absolvent Technickej univerzity v Košiciach
za projekt "Využitie bioplynu pre zásobovanie mestskej časti“."
  
Komisia ocenila predovšetkým náročnosť a originálny spôsob spracovania témy možnosti využívania energie z bioplynu na komunálnej úrovni, ako aj možnosť jej variabilného využívania na celom území SR.

Študentskú cenu v hodnote 350,-EUR podporila spoločnosť VOLKSWAGEN Slovakia, a.s.  

 


Víťazom srdečne gratulujeme! 

 

www.zlatymravec.sk | cena@zlatymravec.sk | 2006-2020