Víťazi 1. ročníka (2006)
 

Z celkového počtu 9 prihlásených projektov boli víťazné:

Cenu prebral generálny riaditeľ Envidomu Ing. Martin CiranVíťaz kategórie "Komunálne odpadové hospodárstvo"
ENVIDOM - Združenie výrobcov elektrozariadení pre recykláciu
za projekt Systém spätného odberu elektrozariadení

Projekt popisuje organizáciu a činnosť systému spätného odberu elektrozariadení s dôrazom na celoplošné pokrytie územia SR, stav a kvalitu (kompletnosť) spätne odo-braných elektrozariadení a ochranu životného prostredia na konci ich životného cyklu vrátane recyklácie. 


Cenu prebral riaditeľ prevádzky Holcim (Slovensko) a.s. Rohožník Ing. Marián Tkáč Víťaz kategórie "Firemné odpadové hospodárstvo"
HOLCIM (Slovensko) a.s.
za projekt HOTDISK

Zariadenie Hotdisc predstavuje najmodernejšiu techno-lógiu pre energetické zhodnocovanie alternatívnych palív v cementárenskom priemysle. Hotdisc je spaľovací reaktor s centrálne umiestneným pomaly rotujúcim diskom.
 


Cenu prebral konateľ spoločnosti Boneko, a.s. Ing. Milan Bocko

Víťaz kategórie "Inovatívne riešenie"

BONEKO, a.s.
za projekt Recyklačná jednotka RJ Boneko

Recyklačná jednotka je technológia, ktorej účelom je zefektívnenie a rozšírenie pôvodného procesu recyklovania zmesí rozpúšťadiel s prímesami substancií náterových hmôt a zjednodušenie manipulácie s vyčistenými (recyklovanými) rozpúšťadlami. Cenu prebral Ing. Miloš MatúšVíťaz kategórie "Študentský projekt"
Ing. Miloš MATÚŠ
za projekt Progresívna konštrukcia zhutňovacieho stroja
 

Projekt predstavuje konštrukčný návrh experimentálneho zariadenia na zhutňovanie biomasy do nového, výhodnejšieho tvaru výliskov paliva pri znížených ekonomických nákladoch. Konštrukcia je riešená ako experimentálne zariadenie umožňujúce merať parametre lisovania, a tak optimalizovať konštrukciu produkčného stroja.


Víťazom srdečne gratulujeme! 

 

www.zlatymravec.sk | cena@zlatymravec.sk | 2006-2020