Vyhlásenie výsledkov súťaže
  23. november 201
7
  na 13. ročníku kongresu DEŇ ODPADOVÉHO
  HOSPODÁRSTVA
  Kongresové centrum Technopol |  Bratislava

 
 

 
Komisia

1) Ing. Ľubomír Augustín, Reclay Slovensko, s.r.o.
2) Ing. Elena Bodíková, PhD., VIK s.r.o.
3) Ing. Ľubomír Ďuračka, Ministerstvo životného prostredia SR
4) Ing. Peter Gallovič, E.P.A. spol. s r.o.
5) Mgr. Petra Horáčková, Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku
6) doc. Ing. Ľudovít Kolláth, PhD., Strojnícka fakulta STU v Bratislave
7) RNDr. Peter Krasnec, PhD. MBA, Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve
8) Mgr. Peter Kuba, Združenie organizácií verejných prác
9) Branislav Moňok, Priatelia Zeme - SPZ  

 


 

 

 

www.zlatymravec.sk | cena@zlatymravec.sk |2006-2017